VĂN PHÒNG GIAO DỊCH ÂU MỸ

Địa chỉ: 193 Nguyễn Hữu Thọ, Quận: Hải Châu, Thành phố: Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3699 779

Fax: 0236 3699 779

Email: congtyaumy@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/193+Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+Th%E1%BB%8D,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng/@16.0457039,108.2097425,16z/data=!4m2!3m1!1s0x314219bef374a03d:0xd388ba581e01a903

Representative Office

Ho Chi Minh Branch

Tên cơ sở: Show Room Đà Nẵng

Địa chỉ: 193 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Việt Nam

Người đại diện: Giám đốc : Huỳnh Thanh Dũng

Số điện thoại: ( Hotline) 0906549779

Email: congtyaumy@gmail.com

Ha Noi Branch

Tên cơ sở: Xưởng sản xuất Nội Thất Âu Mỹ

Địa chỉ: Số 67 đường Trường Sơn, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng, Việt Nam

Người đại diện: Huỳnh Thanh Dũng

Số điện thoại: ( Hotline) 0906549779

Email: congtyaumy@gmail.com

© 2015 Noi That Au My. ALL RIGHTS RESERVED. Developed by thietkewebdanang.com